09-7964606​

כותרת מספר 2

התשלום נעשה מראש עבור כל התהליך (למעט תשלום לחוו"ד בעלי מקצוע הנדרשים עפ"י חוות דעתי).

- ההסכם הנחתם מראש הינו הסכם בין שלושת הצדדים והוא קובע מראש את לו"ז ושיטת הישיבות וכי תוצאת הבוררות הינה בלתי חוזרת ומהווה סיום הסכסוך.

- החלטתי כבורר נשלחת לצדדים בדואר רשום עד 30 ימי עבודה לאחר סיום הישיבות ומפרטת את הצורה בה יסתיים הסכסוך בין שני הצדדים (ללא ניתוח ופירוט הנימוקים – אלא במקרים חריגים עפ"י שיקולי).