09-7964606​

כותרת מספר 1

הגישור כולל גם ישיבות אישיות עם כל צד.

- בכל עת, יכול כל צד לסיים את תהליך הגישור וללכת מבלי שייחשב הדבר לרעתו.

- הסבלנות היא שם המשחק והצדדים משלמים לאחר כל ישיבה עבור הזמן שלקחה כל ישיבה כי "לכל גשר הזמן משלו."

- אני בונה עם שני הצדדים את הדרך לסיום הסכסוך כך שכל צד ירגיש כי זו לא סתם פשרה אלא גשר שהוא בנה במו ידיו אתי ועם הצד השני.

- בסיום כל סכסוך, אנו מנסחים את הסכם סיום הסכסוך (וחותמים עליו הצדדים) המפרט בין השאר את כל פרטי ההסכמות כמובנה בתהליך הגישור.